Εκπαιδευτικό προσωπικό 2017-18

Διευθύντρια Πριμηκύρη Μαρία
Υποδιεύντρια Ζώτου Ελευθερία
Α1 Ρενιέρη Τζίνα
Α2 Μαμέα Χριστίνα
Β1 Γκούμα Ειρήνη
Β2 Χαλκιοπούλου Άννα
Γ1 Ανδρονίκου Χρυσάνθη
Γ2 Μάνου Παγώνα
Δ1 Ζαΐμη Μαρία
Δ2 Αρετή Ελένη
Δ3 Ζούλια Αθανασία
Ε1 Ζώτου Ελευθερία
Ε2 Παπακωνσταντίνου Θωμάς
Στ1 Τσιρίμπασης Κωνσταντίνος
Στ2 Χελιώτη Ελένη
Αγγλικά Νικολαΐδου Αποστολία
Αγγλικά
Γαλλικά Καμπέρη Μαρία
Γυμναστική Μαυρόδακος Παναγιώτης
Γυμναστική Μαυρογιώργος Δημήτρης
Μουσική Καπίρης Αναστάσιος
Εικαστικά
Θεατρική Αγωγή Πετρίτης Σπύρος
Πληροφορική Γκουντούμα Ευαγγελία
Τμήμα ένταξης Σαμουργιαννίδου Σουζάννα
Ολοήμερο Μπόμπου Μάγουλα Ελένη