Έλεγχοι β΄τριμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:15 θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου του Β΄τριμήνου στους μαθητές των  Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.

  Για τους μαθητές των Α΄και Β΄ τάξεων θα γίνει ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο τους την ίδια ημέρα και ώρα.

Εγγραφές Α΄τάξης

8ο Δημ. Σχολ. Κερατσινίου                                                    24/4/2017               

 

                            Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Θ Ε Μ Α :    Εγγραφές     Α΄    τάξης     Δημοτικού

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 200/98 &201/98 η εγγραφή του μαθητή ή της μαθήτριας στην  Α΄ τάξη γίνεται όταν συμπληρώσει  το  6ο έτος της ηλικίας του (31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής).

 

Εγγράφονται παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2011

 

Οι  εγγραφές  στην  Α΄ τάξη  Δημοτικού , για  το σχολικό  έτος

2017-2018 θα γίνονται  από  2/5/2017 έως  19/5/2017 σε ημέρες  λειτουργίας   του  σχολείου  και   ώρες:

Δευτέρα  – Παρασκευή:   12.30μ.μ  – 13.15μ.μ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  1. Βιβλιάριο Υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  2. Ένα από  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά  που  να  πιστοποιεί  τη  διεύθυνση  κατοικίας:

α) Λογαριασμός  Δ.Ε.Η   ή Ε.Υ.Δ.Α.Π

β) Συμβόλαιο  ενοικίασης      

  1. 3.     Ατομικό  Δελτίο  Υγείας Μαθητή ( Δίνεται  στους  μαθητές  και  μας  το  επιστρέφουν  συμπληρωμένο ).
  2. 4. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου
  3. 5. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο από       

         επίσημο  μεταφραστή, για  παλιννοστούντες  ή

αλλοδαπούς  μαθητές.